Wist u dat Stichting BOCK een ANBI-erkenninig heeft?

Draagt u BOCK een warm hart toe? Een gift aan BOCK kan ons helpen. Onze stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat is uw voordeel?

Voor u betekent het dat een gift fiscaal voordeel kan opleveren. Giften aan een instelling die door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI mogen door de donateur namelijk –binnen de daarvoor geldende regels- worden opgegeven als aftrekpost voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer weten?

U kunt bij uw belastingadviseur of accountant terecht voor meer informatie. Natuurlijk geeft ook BOCK u graag extra informatie. U kunt contact met ons opnemen via info@stichtingbock.com

Stichting BOCK

Wij voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de belastingdienst.

 

Contactgegevens

Paterserf 10

4904 AR Oosterhout

info@stichtingbock.com

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:             Jeroen Verdaasdonk
Penningmeester:  Maarten Kerkhofs
Secretaris:              Martijn Loonen

KVK: 53654439
BANK: NL19 RABO0162596642
RSIN 850963679

 

 

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

Beleidsplan

 

 

Beloningsbeleid
Het bestuur en haar vrijwilligers werken onbezoldigd voor de stichting.

 

 

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel tot het fungeren als platform waar professionals (en voornamelijk jong Oosterhouts talent) met elkaar gaan samenwerken om kruisbestuiving tussen disciplines in kunst en cultuur te doen ontstaan om talent te ontplooien en nieuwe initiatieven te ontwikkelen

 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
zie hoofdstuk Projecten op deze website

 

 

Financiële verantwoording

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

  1. Subsidies en donaties